news


דרמה: ירדן משתלטת מחדש על מועצת הוואקף ומסלקת את הפלסטינים

דרמה: ירדן משתלטת מחדש על מועצת הוואקף ומסלקת את הפלסטינים

לפי דיווחים איסלמיים, ירדן הופכת את הוואקף ממועצת הקדש מקומי לגוף ממשלתי ירדני

לחץ כאן  
שיא של פסח במספר היהודים בהר הבית

שיא של פסח במספר היהודים בהר הבית

בעוד מורשת הכותל מדווחת על ירידה של 50% במספר הבאים לכותל - בהר הבית מציינים שיא חדש במספר המתפללים היהודים בחג הפסח

לחץ כאן  
שיא יהודי חדש בהר הבית

שיא יהודי חדש בהר הבית

שיא יהודי חדש בהר הבית עם פתיחתו מחדש לעליית יהודים

לחץ כאן