• תשע"ו - המפנה

  • תשע"ז - השיאים

  • תשע"ח - החֹזקה

  • תשע"ט - המהפך

  • תש"פ - השלטון

  • מתקדמים למקדש