גדולי ישראל על חידוש הפסח והקרבנות בימינו

גדולי ישראל על חידוש הפסח והקרבנות בימינו

דרישת הקרבנות בזמן הזה ע"י גדולי ישראל במשך הדורות

לחץ כאן  
ערכה של מחצית השקל

ערכה של מחצית השקל

מאמר מהרב שלמה אישון בענין חישוב ערכה של מחצית השקל בימינו

לחץ כאן