ביום השלושים לפטירתו, ט"ו בשבט תשפ"ב
עולים להר הבית לזכרו של ראש הישיבה הרב אליעזר וולדמן זצ"ל

עליה להר הבית ב"שלושים" לרב וולדמן זצ"ל

*
*

אני מבקש לתרום לקידום הר הבית לעילוי נשמת הרב זצ"ל