חיזוק אחיזתנו בהר הבית


לנוכח ניסיונות המחבלים לקעקע את אחיזינו בארץ הקודש ובפרט בירושלים ולעילוי נשמת אליהו דוד קיי הי"ד
ניקח על עצמנו כל אחד יותר מכפי יכולתו להגביר אחיזתינו ונוכחותינו בחצרות בית ה בהר הבית 

גם אני רוצה לחזק את אחיזתינו בהר הבית!

*
*

אני מעוניין לרתום לעילוי נשמת